Notatnik

Interwencja kryzysowa

Z prawnego punktu widzenia jako jedno ze świadczeń niepieniężnych rozumie się interwencję kryzysową. Opiera się ona o rozmaite działania a nawet i całe projekty i programy działań mających na celu ogólne dobro socjalne i społeczne środowisk, jakie z jakichś powodów zostały wyeliminowane z naturalnego społecznego funkcjonowania. W głównej mierze chodzi tu o rozliczne praktyki i …

Rozmowa o pracę

Świadczenia niepieniężne a prawo

W naszym kraju, każdy kto kwalifikuje się do pomocy społecznej, czyli stosownego wsparcia ze strony instytucji państwowej, ma sposobność skorzystania z różnorodnych rodzajów przyznawanej pomocy. W grę wchodzi przede wszystkim dwojaki rodzaj świadczeń. W tym zakresie mowa o świadczeniach pieniężnych oraz niepieniężnych. W niniejszym artykule w szczególności poświęcimy uwagę tej drugiej kategorii udzielanego wsparcia z …

Kobieta bizneswoman

Pomoc społeczna pod kątem prawnym

Jako pomoc społeczną rozumie się przeróżne rodzaje udzielanych świadczeń w wymiarze zarówno materialnym, jak i pozamaterialnym. W grę wchodzą tu wsparcia finansowe oraz pozafinansowe. W tym wypadku warto zatem zwrócić uwagę na poniższe fragmenty naszego wirtualnego poradnika, za pośrednictwem którego będziemy w stanie w konkretny sposób krok po kroku przekazać, na czym polega ten rodzaj …

Notatnik

Jak pomagać społecznie ale bez pieniędzy?

Pomoc społeczna to jedno z najważniejszych zadań, jakie są realizowane przez państwo polskie. W naszym kraju istnieje szeroki wachlarz rozmaitych świadczeń z zakresu zarówno pomocy społecznej typowo materialnej, przez co rozumie się rozliczne zasiłki, jak także i pomocy pozamaterialnej. W tym wypadku warto wspomnieć zwłaszcza o pracy socjalnej, której poświęciliśmy już jeden z powyższych tekstów …

Rozmowa dwóch mężczyzn

Pomoc społeczna – ogólne informacje

Czy wiesz, że w Polsce istnieje stosowna ustawa, która wprowadzona została w dniu 12 marca 2004 roku i odnosi się ona do kwestii udzielania pomocy społecznej wszystkim znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej. Mowa tu o wsparciu realizowanym przez specjalistyczne ośrodki pomocy społecznej, które zgodnie z przepisami natury prawnej funkcjonują na terenie każdego polskiego województwa …

Kobieta prezentuje wykres

Powody przyznawania pomocy społecznej

Na pomoc społeczną mogą się decydować wszyscy, którzy z jakichś konkretnych, uwzględnionych w przepisach natury prawnej przyczyn, niestety pozostali bez wsparcia materialnego i wymagają zasiłku. Z tytułu budżetu znajdującego się w pulach finansowych, możliwe okazuje się przede wszystkim zwrócenie uwagi osoby poszkodowane na trwałe ale i tych, których w negatywny sposób los doświadczył jednorazowo. Pomoc …

Notatki bizensowe, laptop, smartfon

Kwarantanna a zasiłek opiekuńczy

W związku z panującą od paru miesięcy epidemią koronawirusa, konieczne było wprowadzenie przymusowej kwarantanny, która wiązała się z niemożnością korzystania najmłodszych dzieci oraz młodzieży z usług edukacyjnych w tradycyjnych placówkach szkolnych. Ze względu na zamknięcie żłobków oraz przedszkoli, obowiązkowo rodzice i opiekunowie formalni maluchów musieli przechodzić na zasiłki opiekuńcze. Co to dawało i na jakich …

Prześwietlanie kontraktu

Nie mam dachu nad głową, co na to prawo?

W ramach świadczeń niepieniężnych związanych z udzielaniem pomocy społecznej, w polskich przepisach prawnych znajduje się pewien fragment poświęcony schronieniu i zasadom jego udzielania ludziom nagle i niespodziewanie nie z ich winy pozbawionym dachu nad głową. O czym mowa? Zobacz w dalszych fragmentach, gdzie krok po kroku przeprowadzimy Czytelników przez zawiłe i skomplikowane wymogi natury prawnej. …

Podpisanie umowy

Kryterium dochodowe

Co trzeba zrobić, żeby można było skorzystać z pomocy materialnej bądź poza pieniężnej w ramach pomocy społecznej? Dowiesz się, gdy przeczytasz nasze kolejne akapity. Zachęcamy do poczytania przez wszystkich zainteresowanych i mających wątpliwości, czy ich przypadek kwalifikuje się do tego rodzaju wsparcia. Przepisy prawne mówiące o udzielaniu pomocy materialnej w wymiarze pomocy społecznej odnoszą się …