Kryterium dochodowe

Co trzeba zrobić, żeby można było skorzystać z pomocy materialnej bądź poza pieniężnej w ramach pomocy społecznej? Dowiesz się, gdy przeczytasz nasze kolejne akapity. Zachęcamy do poczytania przez wszystkich zainteresowanych i mających wątpliwości, czy ich przypadek kwalifikuje się do tego rodzaju wsparcia.
Przepisy prawne mówiące o udzielaniu pomocy materialnej w wymiarze pomocy społecznej odnoszą się do świadczeń pieniężnych z zakresu zasiłków okresowych, stałych oraz doraźnych. Te drugie mają charakter pomocy okresowej, która jest udzielana w momencie, kiedy wnioskujący spełnia kilka ważnych kryteriów dochodowych, o jakich mowa w ustawie. W szczególności mowa tu o byciu osobą samotnie gospodarującą, ale także kryteria dochodowe mówią o ciężkiej sytuacji chociażby jednej osoby w rodzinie.

Jeżeli ktoś przekracza kryteria dochodowe w wysokości 701 zł osoba samodzielnie i samotnie żyjąca oraz 528 zł na osobę w rodzinie, nie może uzyskać na pewno okresowego zasiłku ale ma sposobność ubiegania się o zasiłek celowy zwany zasiłkiem specjalnym. Nie zapominajmy także o tym, że pomoc społeczna w swoich przepisach prawnych obejmuje nie tylko głównych poszkodowanych wymagających wsparcia, ale także wszystkich spokrewnionych z nią oraz niespokrewnionych, pomiędzy którymi są odpowiednie relacje rodzinne czy więzy małżeńskie bądź którzy pozostają w faktycznym, rzeczywistym związku i żyją w jednym gospodarstwie domowym stanowiącym ich wspólne gospodarstwo. By uzyskać opisywane wyżej wsparcie konieczne jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.
Autor: