Świadczenia niepieniężne a prawo

W naszym kraju, każdy kto kwalifikuje się do pomocy społecznej, czyli stosownego wsparcia ze strony instytucji państwowej, ma sposobność skorzystania z różnorodnych rodzajów przyznawanej pomocy. W grę wchodzi przede wszystkim dwojaki rodzaj świadczeń. W tym zakresie mowa o świadczeniach pieniężnych oraz niepieniężnych. W niniejszym artykule w szczególności poświęcimy uwagę tej drugiej kategorii udzielanego wsparcia z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej.

W kwestii pomocy społecznej na pewno trzeba zwrócić uwagę na pracę socjalną, która jest realizowana na rzecz osoby poszkodowanej – taka forma świadczenia niepieniężnego wiąże się chociażby z sytuacjami niespodziewanymi takimi jak klęska żywiołowa czy katastrofa ekologiczna. Dodatkowo, nie zapominajmy także o bilecie kredytowanym, a także składkach wypłacanych przez pracodawcę na ubezpieczenia – w tym przypadku mowa zarówno o ubezpieczeniach społecznych, jak również ubezpieczeniach zdrowotnych. Do tego nie zapominajmy również o poradnictwie specjalistycznym, w konkretnych dziedzinach, do czego zalicza się przykładowo poradnictwo w zakresie fachowego konsultingu prawnego. Nie da się ukryć również, iż bardzo często wybieraną formą rozmaitych świadczeń niepieniężnych z zakresu pomocy społecznej jest pomoc rzeczowa, a więc przekazywanie przez firmy, przedsiębiorstwa, znane marki, ale też i zamożniejszych osób coś posiadających pewne przedmioty materialne po to, ażeby było możliwe udzielenie wsparcia innym znajdującym się w pilnych potrzebach, na przykład na start, na ustatkowanie się młodzieży, czy odbudowanie gospodarstwa domowego osób pokrzywdzonych przez klęskę i katastrofę żywiołową.
Autor: