Pomoc społeczna pod kątem prawnym

Jako pomoc społeczną rozumie się przeróżne rodzaje udzielanych świadczeń w wymiarze zarówno materialnym, jak i pozamaterialnym. W grę wchodzą tu wsparcia finansowe oraz pozafinansowe. W tym wypadku warto zatem zwrócić uwagę na poniższe fragmenty naszego wirtualnego poradnika, za pośrednictwem którego będziemy w stanie w konkretny sposób krok po kroku przekazać, na czym polega ten rodzaj świadczenia pomocy społecznej.

W zakresie pomocy społecznej materialnej, czyli stricte pieniężnej, chodzi oczywiście o rozmaite rodzaje istniejących w aktualnych regulacjach prawnych zasiłków – może być to zasiłek doraźny, czyli jednorazowa pomoc społeczna materialna, jak również często przyznawana jest pomoc okresowa oraz zasiłek wypłacany na stałe. Dodatkowo warto też wspomnieć o rozmaitych typach wynagrodzeń jakie są opłacane w momencie, kiedy decydujemy się na usamodzielnienie i ustatkowanie, na start dla młodzieży i nie tylko, na przykład na odbudowę gospodarstwa domowego. Nie da się też ukryć, że bardzo często korzysta się z rozlicznych form wsparcia pozapieniężnego, do jakiego zalicza się między innymi bilet kredytowany, składki na ubezpieczenia w dwóch wariantach czyli społeczne oraz zdrowotne, poradnictwo specjalistyczne, posiłek, niezbędne ubranie, interwencję kryzysową, sprawianie pogrzebu osobom, których nie stać na pochowanie bliskiego krewnego, pomoc rzeczową, w postaci ekonomicznego usamodzielniania się. Nie zapominajmy także o przydzielanej pomocy socjalnej, na przykład w przypadku osób przewlekle chorych czy też niepełnosprawnych.
Autor: