Jak pomagać społecznie ale bez pieniędzy?

Pomoc społeczna to jedno z najważniejszych zadań, jakie są realizowane przez państwo polskie. W naszym kraju istnieje szeroki wachlarz rozmaitych świadczeń z zakresu zarówno pomocy społecznej typowo materialnej, przez co rozumie się rozliczne zasiłki, jak także i pomocy pozamaterialnej. W tym wypadku warto wspomnieć zwłaszcza o pracy socjalnej, której poświęciliśmy już jeden z powyższych tekstów znajdujących się na naszym niniejszym serwisie, ale też warto powiedzieć parę konkretnych słów o bilecie kredytowanym, czy składkach na ubezpieczenie, na przykład zdrowotne.
Jeżeli mowa o wspomnianym wyżej bilecie kredytowanym, to jest to sposób na pozamaterialne świadczenie niepieniężnego wsparcia w postaci czegoś na wzór materialnego zasiłku celowego.

Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku osób czy też całych rodzin, w których jest brak wystarczających środków pieniężnych na to, żeby mogli pokryć koszty wyjazdu z miasta do miasta, po to, żeby załatwić jakieś istotne dla nich sprawy i formalności- czy to sprawy rodzinne, czy też sprawy urzędowe. Przykładowo, jako bilet kredytowany rozumie się pokrycie kosztów dojazdu do innego miasta kogoś, kto poszukuje pracy i został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną ale nie ma aż takiego dochodu w swym domowym budżecie, żeby stać go było na samodzielne pokrycie tych kosztów. Warto także wspomnieć nieco o składkach na ubezpieczenie zdrowotne, które także zaliczają się do swego rodzaju niepieniężnego wsparcia w ramach pomocy społecznej. W zasadzie to ośrodki pomocy społecznej zajmują się regulowaniem wysokości tych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Autor: