Nie mam dachu nad głową, co na to prawo?

W ramach świadczeń niepieniężnych związanych z udzielaniem pomocy społecznej, w polskich przepisach prawnych znajduje się pewien fragment poświęcony schronieniu i zasadom jego udzielania ludziom nagle i niespodziewanie nie z ich winy pozbawionym dachu nad głową. O czym mowa? Zobacz w dalszych fragmentach, gdzie krok po kroku przeprowadzimy Czytelników przez zawiłe i skomplikowane wymogi natury prawnej.
A zatem, prawo do uzyskania wsparcia pozamaterialnego, czyli świadczenia niepieniężnego jakim jest schronienie, ma każda jednostka czy też cała pełna rodzina, która została w niecodzienny sposób schronienia dotychczasowego pozbawiona i została na ulicy i bez dachu nad głową z dnia na dzień. W szczególności dopuszcza polskie prawo, aby schronienie w postaci noclegowni mieli zapewnienie bezdomni oraz osoby trwale bezrobotne, które po prostu nie mają się za co utrzymać.

Do tego, warto także wspomnieć o tym, że często wniosek zostaje pozytywnie zaakceptowany a pracownicy socjalni mają do przydziału potrzebującym tymczasowe miejsce noclegowe, które przeważnie wydzielane jest w noclegowni, albo w budynkach komunalnych. Nie zapominajmy także o schroniskach dla osób bezdomnych, czy też dla samotnych matek z dziećmi bądź ofiar przemocy domowej. W tych ostatnich z wyżej wymienionych placówek, zazwyczaj dodatkowo udzielane jest też wsparcie w ramach szeregu rozmaitych usług opiekuńczych, nie tylko przydzielany jest dach nad głową. Jasno jest jednak rozgraniczane, kto może przebywać w darmowym schronieniu i na pewno do takich noclegowni nie mogą trafić osoby, które są pod wpływem alkoholu czy też środków odurzających.
Autor: