Poradnictwo specjalistyczne

Do popularnych rodzajów pomocy społecznej zalicza się tak zwane świadczenia niepieniężne, czyli poza materialne, wśród których bardzo ważną funkcję i rolę pełni między innymi poradnictwo specjalistyczne. Czym się ono charakteryzuje i na czym polega?
Jako poradnictwo specjalistyczne rozumie się udzielanie konsultacji prawnych wszystkim potrzebującym porady prawnej, ale których zupełnie nie stać na to, żeby móc skorzystać z pomocy prawników odpłatnie. Jest to w głównej mierze wiążące się z poradnictwem adwokackim, kiedy ktoś ma problemy natury prawnej czy też nie wie jak postępować w danej sprawie, aby nie doszło przez niego do naruszenia przepisów prawnych. Dodatkowo, warto również zwrócić uwagę na to, że ten rodzaj poradnictwa specjalistycznego bazuje na udzielaniu specjalistycznych raz profesjonalnych informacji w oparciu o obowiązujące przepisy i dotyczyć może tenże konsulting między innymi prawa opiekuńczego, ale także rodzinnego, zabezpieczenia społecznego czy prawa lokatorskiego.

Dodatkowo, warto też uwzględnić w zakresie poradnictwa specjalistycznego poradnictwo rodzinne, jakie wiąże się z funkcjonowaniem rodziny w szerokim kontekście. Jest tu mowa o rozwiązywaniu problemów opieki a także wychowywania osoby niepełnosprawnej. Do tego dochodzi tez terapia rodzinna, na którą potrzebujący niemający wystarczających środków pieniężnych również mogą się załapać. Nie zapominajmy również o poradnictwie psychologicznym uwzględniającym profilaktykę, terapię oraz procesy diagnozowania.
Autor: