Pomoc rzeczowa

Jeżeli nie masz wystarczających środków materialnych na ustatkowanie się, pewny start czy samodzielne funkcjonowanie w środowisku, koniecznie musisz zwrócić uwagę na to, czy nie kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku materialnego czy też niematerialnej pomocy społecznej o jakiej bardzo często ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy. I to właśnie temu drugiemu typowi wsparcia poświęcimy w niniejszym poradniku więcej uwagi.
Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest wspomniana w tytule niniejszego poradnika pomoc rzeczowa.

Otóż jest to wsparcie jakie wymyślono dla osób ekonomicznie chcących się usamodzielnić, ale nie mających na tyle środków pieniężnych. Niekoniecznie trzeba wówczas wypłacić komuś jakąś konkretną sumę pieniężną – równie dobrze można zdecydować się na to, żeby skorzystać z pomocy rzeczowej, czyli przyjęcia materialnych przedmiotów, które pozwolą na przykład na rozruszanie gospodarstwa domowego czy usamodzielnienie się. Warto także wspomnieć, że często jako pomoc rzeczowa rozumiana jest także materialna pożyczka, która jest wypłacana jednorazowo oraz ma charakter nieoprocentowany. Oczywiście warunki jej przyznawania wnioskującym są określane przez konkretne grono specjalistów z zakresu pomocy społecznej, socjalnej, którzy zaś kierują się przy rozpatrywaniu wniosków zwłaszcza dochodem i kryterium dochodowe jest znaczące – do tego dochodzi również gruntowna analiza każdego, jednorazowego przypadku z osobna. Warto zwrócić również uwagę na to, że umowa musi być tak sporządzona, żeby była regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego.
Autor: