Składki na ubezpieczenie jako pomoc socjalna

Zgodnie z przepisami prawnymi, istnieje bardzo szeroki wachlarz rozlicznych rodzajów świadczonej w naszym kraju pomocy społecznej zwanej pomocą socjalną. Niekoniecznie musi to być czerpanie pieniędzy w ramach źródła jakim są materialne zasiłki pieniężne, jednakże istnieje również sporo niepieniężnej formy społecznej.
W grę wchodzą między innymi bilety kredytowane, czy praca socjalna na rzecz człowieka czy rodziny, która znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Do tego nie zapominajmy również o składkach na ubezpieczenia, w tym składce na ubezpieczenia zdrowotne oraz składkach na ubezpieczenie społeczne.

Najpierw po krótce omówimy to pierwsze z wyżej wymienionych. Jest to składka udzielana na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezdomnych, ale nie wszystkich bezdomnych w naszym kraju żyjących na ulicach, co osób uwzględnionych w indywidualnym programie zakładającym próbę ich wyjścia z bezdomności, czyli na przykład chętnych do współpracy, korzystających z jadłodajni, mieszkających w schroniskach dla bezdomnych, kształcących się w celu pozyskiwania różnorodnych kwalifikacji pozwalających im z czasem na uzyskanie jakiejś sensownej pracy zarobkowej i ustatkowanie się oraz powrót do życia społecznego i konkretnego środowiska. Nie zapominajmy również o osobach czerpiących zasiłki stałe oraz o osobach, które są objęte programem także indywidualnym w swym charakterze obejmującym zatrudnianie socjalne. W tym ostatnim ze wspomnianych przypadków mowa o ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Jeżeli chodzi o te składki, to ich opłacanie jest możliwe, gdy te jednostki nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, co mogłoby wynikać z jakiegokolwiek innego tytułu.
Autor: