Jak świadczona jest pomoc społeczna?

Wyróżnia się kilka rodzajów świadczonej w naszym kraju pomocy społecznej. Mowa przede wszystkim o rozmaitych zasiłkach finansowych, jakie są wypłacane na przykład w kontekście materialnych środków, ale też jako swego rodzaju pomoc niepieniężna. O czym mowa? Dowiesz się na ten temat więcej w poniższych fragmentach.
Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że podstawowymi świadczeniami pieniężnymi są rozmaite formy przyznawanych obywatelom zasiłków, które są regulowane odpowiednimi zasadami i przepisami prawnymi. Mowa tu chociażby o zasiłku celowym, zasiłku stałym, zasiłku okresowym, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie – w tym wypadku wyróżnia się także pożyczkę na ekonomiczne usamodzielnienie, specjalny zasiłek celowy, czy też wsparcie na kontynuację nauki, albo pomoc w usamodzielnieniu się i ustatkowaniu osób dorastających, które pochodzą z rodzin z trudną sytuacją materialna, rodzin patologicznych, z dziećmi czy rodzicami bądź opiekunami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi czy żyjących w skrajnym ubóstwie.

Jeżeli chodzi o to, jakiego wymiaru są to świadczenia pieniężne, to mowa zwłaszcza o tych pokrywających wydatki w przeliczeniu na polską walutę – to tyczy się zwłaszcza cudzoziemców osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy też mają status uchodźcy i mogą korzystać z tak zwanej ochrony uzupełniającej, czyli właśnie różnego rodzaju świadczeń. W przypadku cudzoziemców mowa o regulacjach ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku. Dodatkowo, warto również wspomnieć o stosownym zasiłku w funkcji wynagrodzenia, jakie przypisywane jest opiekunom w momencie, gdy sąd prawnie przyzna opiekunowi opiekę.
Autor: